ถามแพทย์

  • ไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 3 เข็มแรก สามารถคลาดเคลื่อนได้ไหม

  • ฉีดพิษสุนัขบ้า 3เข็มเเรก คลาดเคลื่อนได้มั้ย

    คุณ ปลั๊ก คับ

    การฉีดวัคซีนสุนัขบ้า 3 เข็มแรก คือ 0 ,3 , 7 ไม่ควรคลาดเคลื่อนครับ เพราะเป็นการสร้างภูมิต้านทานกับไวรัส Rabies  จำเป็นต้องมีการ  booster dose เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานระดับที่สูงเพียงพอ ในการออกไปทำลายเชื้อไวรัสนี้  โรคนี้ไม่มียารักษานอกจากการสร้างภูมิต้านทานอย่างเดียว  เป็นแล้วตายทุกราย จึงไม่ควรประมาท  ไปฉีดตามที่แพทย์นัดไว้ดีที่สุดครับ