ถามแพทย์

 • การขีดกระตุ้นพิษสุนัขบ้าครับ

 •  Sutee Raiji
  สมาชิก
  ผมได้เคยมีการฉีดครบคอร์สไปแล้ว และได้กระตุ้นไปหลายครั้ง ครั้งล่าสุดกระตุ้นไปเมื่อ 27 กัยยายน 63 ต่อมาวันที่ 30 กันยายน 63 น้ำลายสุนัขมาโดนแผล ผมต้องฉีดกระตุ้นอีกไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Sutee Raiji,

                       หากเคยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบคอร์สไปแล้ว และได้ฉีดกระตุ้นไปหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุด ฉีดกระตุ้นไปเมื่อ 27 ก.ย. 63 แล้วในวันที่ 30 ก.ย. 63 ได้สัมผัสโดนน้ำลายสุนัขที่แผล ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกค่ะ เพราะระดับภูมิคุ้มกัน ยังคงสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคได้ค่ะ

                      ทั้งนี้ หากมีการสัมผัสกับสัตว์บ่อยๆ ก็ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นทุก 2-3 ปี ก็เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องฉีดทุกๆ ครั้งที่สัมผัสค่ะ เพราะเป็นการได้รับวัคซีนไปโดยไม่จำเป็นค่ะ