ถามแพทย์

 • สุนัขที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จะมีชีวิตรอดนานสุดกี่วัน

 •  Supacheep Moolton
  สมาชิก
  สุนัข ที่ติดเชื่อโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขจะมีชีวิตรอดนานสุด กี่วันครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Supacheep Moolton,

                  อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

                 - ระยะเริ่มแรก นิสัยและอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น จากสุนัขเคยมีนิสัยชอบเล่นคลุกคลีกับเจ้าของจะแยกตัวออกไป มีอารมณ์หงุดหงิด เป็นต้นอุณหภูมิของร่างกายอาจสูงขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย ม่านตาจะขยายโตกว่าปกติและเริ่มมีการตอบสนองต่อแสงลดลง สุนัขจะแสดงอาการระยะนี้ประมาณ 2 – 3 วันก่อนจะเข้าสู่ระยะตื่นเต้น

                  - อาการระยะตื่นเต้น สุนัขเริ่มมีอาการกระวนกระวาย มีอาการทางระบบประสาท โดยมีอาการตื่นเต้นกระวนกระวาย อาจแสดงอาการงับแมลงหรือวัตถุที่ขวางหน้า กัดสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เริ่มออกวิ่งโดยไร้จุดหมาย แสดงอาการดุร้ายโดยจะกัดทุกสิ่งที่ขวางหน้า เสียงเห่าหอนจะผิดไปเนื่องจากเกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อกล่องเสียง ลิ้นห้อย น้ำลายไหลเนื่องจากเกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการเคี้ยวและการกลืน สุนัขจะแสดงอาการระยะนี้ประมาณ 1 – 7 วันก่อนเข้าสู่ระยะอัมพาต

                 - ระยะอัมพาต อาการระยะนี้จะสั้นมาก จะมีอาการขาอ่อนเปลี้ยโดยเฉพาะขาหลังเนื่องจากความสัมพันธ์ในการทำงานของกล้ามเนื้อเปลี่ยนไป สุนัขจะล้มลงแล้วลุกไม่ได้ เกิดเป็นอัมพาตขึ้นทั่วตัวอย่างรวดเร็วแล้วตาย

                  ดังนั้น สุนัขที่เริ่มมีอาการของพิษสุนัขปรากฏแล้ว ก็จะตายภายใน 10 วันค่ะ