ถามแพทย์

 • เอามือไปจับกรงหนู ซึ่งอาจมีเลือดหรือสารคัดหลั่งอยู่ จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าไหม

 •  Ae Navin
  สมาชิก
  มีซากหนูที่ได้ดักเอาไว้ในกรงซึ่งได้ตายแล้ว และเราได้นำเอาไปทิ้งสังเกตพบว่าที่ปากของหนูมีรอยเลือดอยู่ เราไม่แน่ใจว่ามือที่จับไปที่กรงจะมีเลือดหรือสารคัดหลั่งใดๆของหนูตัวนั้นติดอยู่ที่กรงหรือไม่เพราะในตอนนั้นมันเป็นเวลาค่ำแล้ว ในกรณีแบบนี้สามารถติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้หรือไม่ ? (ตัวเราเองเคยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ามาแล้ว 6 เข็ม โดย 4 เข็มแรกเป็นตามหมอนัด ส่วนอีก 2 เข็มคือวัคซีนกระตุ้น)

  สวัสดีค่ะ คุณ Ae Navin,

                     หากมือที่ไปจับโดนบริเวณกรงหนู ไม่มีบาดแผลที่มีเลือดออก หรือน้ำเหลืองซึม โอกาสที่จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าก็ไม่มีค่ะ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นก็ได้

                      อย่างไรก็ตาม ผิวหนังที่จับโดนเลือดหรือสารคัดหลั่งอื่นๆ จากหนู อาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราจนเกิดผิวหนังอักเสบได้ ดังนั้น จึงควรล้างและฟอกด้วยสบู่ให้สะอาดด้วยค่ะ