ถามแพทย์

 • เพิ่งได้รับวัคซีนกระตุ้นมา แล้วถูกแมวข่วนต้องฉีดกระตุ้นหรือไม่

 •  ณัฐ
  สมาชิก
  เคยฉีดวัคซีนพืษสุนัขบ้าครบ5เข็มประมาน3ปีที่แล้วและได้กระตุ้น2เข็ม28/7/62และ31/7/62 วันที่8โดนแมวข่วนต้ิงกระตุ้นอีกไหม.

  สวัสดีครับ 

         ตามแนวทางการรักษาในปัจจุบันนั้น หากผู้ป่วยเคยได้รับวัคซีนแบบก่อนสัมผัสโรค หรือหลังสัมผัสโรคจนครบชุดแล้ว มีการสัมผัสกับโรคซ้ำ แพทย์จะฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยซ้ำ โดยยึดหลักดังต่อไปนี้

          - สัมผัสโรคภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับวัคซีนครั้งสุดท้าย ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 1 เข็ม ครั้งเดียว หรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 1 จุด ปริมาณ 0.1 มิลลิลิตรครั้งเดียว

          - สัมผัสโรคหลังจากได้รับวัคซีนครั้งสุดท้าย  6 เดือนขึ้นไป ฉีด 2 ครั้ง โดยเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 3 วัน โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ทั้งนี้ในการฉีดเข้าใต้ผิวหนังให้ฉีดครั้งละ 1 จุดปริมาณ 0.1 มิลลิลิตร