ถามแพทย์

 • โดนลูกแมวอายุ 3-4 เดือนกัด แมวเพิ่งไปฉีดยาไม่กี่อาทิตย์ จะเป็นอะไรไหม

 •  Palm55
  สมาชิก
  ลูกแมวพึ่งฉีดยาครั้งแรกไม่กี่อาทิตย์ แล้วผมไปเล่นกับแมวแล้วโดนกัด จนเลือดออก แมวพึ่งฉีดยาครั้งแรก ถ้าผมไม่ไปฉีดยาป้งกัน จะเป็นอะไรไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Palm55,

                       การโดนแมวกัดจนเลือดออก ย่อมเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ ทั้งนี้ หากลูกแมวเพิ่งฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าไปเพียงไม่กี่สัปดาห์ ลูกแมวก็ยังมีความเสี่ยงในการเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้อยู่

                       อย่างไรก็ตาม หากเป็นลูกแมวที่เลี้ยงเอง อาจใช้วิธีเฝ้าสังเกตอาการไปก่อนก็ได้ โดยหากลูกแมวไม่ตายภายใน 4-5 วัน (แมวที่เป็นพิษสุนัขบ้า จะตายเร็วกว่าสุนัข) แสดงว่าลูกแมวไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า และคุณก็จะไม่ติดโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนค่ะ

                       แต่นอกจากนี้ หากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยังไม่เคยฉีดวัคซีนบาดทะยักกระตุ้น ก็ควรฉีดกระตุ้นด้วยค่ะ  และล้างทำความสะอาดบาดแผลด้วยการฟอกด้วยสบู่ และใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดน ไอโอดีน เป็นต้น ล้างแผลต่อด้วยน้ำเกลือทุกวัน และหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำจนกว่าแผลจะหายค่ะ แต่หากแผลมีอาการบวมแดง ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อรับยาปฏิชีวนะทานค่ะ