ถามแพทย์

 • ตรวจสุขภาพ เจาะเลือดพบค่าเม็ดเลือดแดงต่ำ จะผ่าตัดทำหน้าอกได้ไหม

 •  KayKai Panisara
  สมาชิก
  หนูไปตรวจสุขภาพมา เจาะเลือดละผลตรวจออกมาแบบนี้ เดี๋ยวหนูพิมพ์ค่าทีตรวจมาให้ดูนะคะ
  TRBC 4.77 Hb 9.8 Hct 29 MCV 60.2 MCH 20.5 MCHC 34.1 เกร็ดเลือด 301000 แบบนี้ทำหน้าอกรึป่าวคะสวัสดีค่ะ 
  KayKai Panisara  KayKai Panisara
  สมาชิก

  KayKai Panisara
  Jul 07, 2020 at 09:46 AM

  สวัสดีค่ะ หนูไปตรวจสุขภาพมา เจาะเลือดละผลตรวจออกมาแบบนี้ เดี๋ยวหนูพิมพ์ค่าทีตรวจมาให้ดูนะคะ
  TRBC 4.77 Hb 9.8 Hct 29 MCV 60.2 MCH 20.5 MCHC 34.1 เกร็ดเลือด 301000 แบบนี้ทำหน้าอกได้รึป่าวคะ

   

  สวัสดีค่ะ คุณ KayKai Panisara,

                        จากผลตรวจค่าปริมาณเม็ดเลือดแดง (TRBC) ได้ 4.77 ล้านเซลล์ต่อไมโครลิตร ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

                        ส่วนค่า Hb 9.8  g/dl Hct 29% MCV 60.2 fl,  MCH 20.5 ถือว่าต่ำกว่าปกติ ส่วนค่า MCHC 34.1 g/dl ถือว่าปกติดี

                        ส่วนค่าเกร็ดเลือด 301,000 ถือว่าปกติดีค่ะ

                        ดังนั้น โดยสรุปแล้ว มีภาวะโลหิตจางเล็กน้อย ซึ่งสาเหตุนั้นมีได้มากมาย เช่น 

                        - การเสียเลือดเรื้อรัง เช่น ประจำเดือนมามาก มีเลือดประจำเดือนกะปริดกะปรอย เป็นริดสีดวงทวารและมีถ่ายอุจจาระเป็นเลือดเป็นบ่อยๆ 

                        - ขาดสารอาหารจากการทานไม่เพียงพอ เช่น ธาตุเหล็ก โปรตีน

                        - ตั้งครรภ์ เนื่องจากต้องใช้เลือดมากขึ้นในการส่งไปเลี้ยงทารกในครรภ์

                         - เป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น ติดเชื้อ HIV วัณโรค โรคไตเรื้อรัง โรคภูมิแพ้ตนเองชนิดต่างๆ โรคมะเร็งต่างๆ เป็นต้น

                        - เป็นโรคที่เม็ดเลือดแดงอายุสั้นกว่าปกติ เช่น โรคธาลัสซีเมีย พาหะธาลัสซีเมีย โรคพร่องเอนไซม์ G-6-PD เป็นต้น

                         - โรคของไขกระดูก เช่น ไขกระดูกฝ่อ มะเร็งในไขกระดูก หรือการติดเชื้อในไขกระดูก เป็นต้น

                         ดังนั้น ในเบื้องต้น ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุของภาวะโลหิตจางเสียก่อน หากเกิดจากบางสาเหตุ ก็สามารถที่จะรับการผ่าตัดเสริมหน้าอกได้ เช่น เป็นพาหะธาลัสซีเมียอยู่ เป็นต้น แต่หากเกิดจากบางสาเหตุ ก็อาจผ่าตัดไม่ได้ เช่น มีโรคไตเรื้อรัง โรคภูมิแพ้ตนเองอยู่ ติดเชื้อ HIV อยู่ เป็นต้น หรือหากเกิดจากบางสาเหตุ เช่น จากการขาดธาตุเหล็ก ก็ควรรักษาโดนการทานยาธาตุเหล็ก เพื่อให้ภาวะโลหิตจางดีขึ้นก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด เนื่องจากผู้ที่มีภาวะโลหิตจางอยู่ การผ่าตัดมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้มากกว่า เช่น การติดเชื้อ เป็นต้น