ถามแพทย์

  • ตรวจการตั้งครรภ์จากปัสสาวะตอนเช้า ผลขึ้น 1 ขีด ผ่านไป 2 ชั่วโมง ขึ้นอีกขีดจางๆ คืออะไร

  • คุณหมอคะ ซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจ ตรวจตอนเช้าปัสสาวะแรกค่ะ ผลเป็นขีดเดียวที่cค่ะ ดูหลายรอบก็ขีดเดียว ผ่านไปซักพักก็ขีดเดียว แต่พอผ่านไปประมาณซักเกือบๆ2ชม. มันมีอีดขีดจางๆขึ้นมา อย่างนี้คืออะไรคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ สุพัตรา เฉลิมศรี,

                           การตรวจหาการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ เมื่อตรวจแล้ว ต้องอ่านผลการทดสอบภายในไม่เกิน 5 นาที หากปล่อยทิ้งไว้นานเกิน อาจขึ้นขีดที่ 2 จางๆ ได้ ซึ่งเกิดจากรอยระเหยของปัสสาวะ ไม่ได้เกิดจากมีการตั้งครรภ์ค่ะ

                            ดังนั้น หากตรวจได้อย่างถูกต้อง และเห็นพบขึ้นเพียง 1 ขีดที่ตัว C (control) ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ส่วนการที่ปล่อยทิ้งไว้นาน 2 ชั่วโมง แล้วพบขึ้นขีดที่ 2 จางๆ ก็คือรอยระเหยของปัสสาวะค่ะ และเราจะไม่ได้นำมาแปลผลอีกค่ะ