ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉินหลังมีเพศสัมพันธ์ 1 ชั่วโมง ยามี 2 เม็ด แต่กิน 1 เม็ด จะท้องไหม

 •  ต้า' ซังง.
  สมาชิก
  ผมมีอะไรกับแฟน แล้วปล่อยในไป แล้วแฟนผมกินยาคุมฉุกเฉินหลังมีเพศสัมพัน1ชั่วโมง ยาคุมฉุกเฉินมี2เม็ด แฟนผมกินไป1เม็ด จะท้องไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ ต้า' ซังง.

                         หากเป็นยาคุมฉุกเฉินชนิดที่มี 2 เม็ด หากได้ทานเม็ดแรกไปภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ และทานเม็ดที่ 2 หลังจากที่ได้ทานเม็ดแรกไปแล้วภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมง ยาก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% แต่หากไม่ได้ทานเม็ดที่ 2 ไป ประสิทธิภาพก็ย่อมจะลดลงไปได้มากค่ะ

                         ดังนั้น หากยังไม่เกิน 72 ชั่วโมงนับจากที่ได้มีเพศสัมพันธ์ไป แนะนำให้ซื้อยาคุมฉุกเฉินมาเริ่มทานใหม่ค่ะ โดยให้ทานไปทีเดียว 2 เม็ดเลย หรืออาจจะเลือกซื้อชนิดที่มี 1 เม็ดใน 1 แผงก็ได้ค่ะ เพื่อป้องกันการลืมทานยาเม็ดที่ 2 ซึ่งก็จะช่วยลดโอกาสในการตั้งครรภ์ลงได้

                         ส่วนการที่จะทราบว่า มีการตั้งครรภ์หรือไม่นั้น แนะนำให้รอดูประจำเดือนในรอบต่อไป ว่าจะมาหรือไม่ หากไม่มา ก็ให้ตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ