ถามแพทย์

 • กินยาคุมกำเนิด แล้วมีเลือดประจำเดือนมาบ่อย จะเปลี่ยนเป็นยาฝังคุมกำเนิดได้ไหม

 •  Meaw Meaw Supissa
  สมาชิก
  สวัสดีคะ ดิฉันกินยาคุมกำเนิดแพงที่2วันที่3ส.ค เป็นประจำเดือนวันที่19 ส.ค-24ส.ค และกินยาคุมหมดแพงวันที่30ส.ค มีเพศสัมพันนธ์หลั่งใน วันที่31ส.ค.กินยาแพงต่อไปและเป็นประจำเดือนถึงวันที่4ก.ย ระหว่างที่เป็นประจำเดือน วันที่1ก.ยมีเพศสัมพันใสถุงยางอนามัย และวันที่12ก.ยประจำเดือนมาอีกครั้ง จะเป็นอะไรไหมคะ ถ้าจะหยุดกินยาคุมต้องหยุดตอนหมดแพงหรือเปล่าคะ เพราะจะเปลี่ยนเป็นฝังเข็มคุมกำเนิดแทนคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Meaw Meaw Supissa,

                   หากทานยาคุมกำเนิดแผงที่ 2 ในวันที่ 3 ส.ค. โดยปกติ ประจำเดือนน่าจะมาหลังจากวันที่ 24 ส.ค. ไปแล้ว ดังนั้น เลือดที่ออกในวันที่ 19-24 ส.ค. จึงไม่ถือเป็นประจำเดือน และเมื่อทานยาคุมจนครบ 28 เม็ดในวันที่ 30 ส.ค. แล้วได้เริ่มทานยาคุมกำเนิดแผงใหม่ในวันที่ 31 ส.ค. แล้วได้มีเลือดออกอีกจนถึงวันที่ 4 ก.ย. และมีเลือดออกอีกครั้งในวันที่ 12 ก.ย. เลือดดังกล่าวก็ไม่ถือเป็นประจำเดือน ดังนั้น แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วย หากตรวจไม่พบ เลือดดังกล่าวอาจเกิดจากผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิดที่ทำให้มีเลือดออกกกะปริดกะปรอยได้

                   แนะนำควรทานยาคุมกำเนิดต่อ หากยังมีเลือดออกมาบ่อยๆ ควรหยุดทานยาคุม และไปพบแพทย์เพื่อาหสาเหตุของการมีเลือดออกผิดปกติก่อนค่ะ เพราะหากไปฝังยาคุมต่อ อาจยิ่งทำให้เกิดเลือดออกผิดปกติได้ค่ะ