ถามแพทย์

  • กินยาคุมแบบ 21 เม็ด แผงที่ 2 ไปได้ 2 เม็ด แล้วมีเพศสัมพันธ์ จะท้องไหม

  •  Bow Cholthicha
    สมาชิก
    กินยาคุมแผงที่ 2 ได้ 2เม็ด กินแบบ 21เม็ด แล้วพอเริ่มแผงที่ 2 กินไป ได้ 2เม็ด มีอะไรกับแฟน ไม่ได้สวมถุง แต่แตกนอก จะมีโอกาสท้องมั้ยคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Bow Cholthicha,

                      หากได้เริ่มทานยาคุมกำเนิดแผงที่ 2 หลังจากที่ได้ทานแผงแรกครบไปแล้ว 21 เม็ด และได้เว้นระยะไป 7 วันแล้ว ยาคุมกำเนิดก็จะออกฤทธิ์ได้ตั้งแต่เม็ดแรกที่ทานไป โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ดังนั้น เมื่อทานยาไป 2 วันแล้ว ได้มีเพศสัมพันธ์ โอกาสในการตั้งครรภ์ก็ถือว่ามีน้อยกว่า 1% ค่ะ