ถามแพทย์

 • อายุ 18 ปี ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ เดือนที่แล้วประจำเดือนไม่มา แล้วเดือนนี้ประจำเดือนเป็นสีน้ำตาล เกิดจากอะไร

 •  Supattra Mayod
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ หนูอายุ18ปี ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ เดือนที่แล้วประจำเดือนไม่มา พอมาเดือนนี้เป็นวันที่1 ต้นเดือน แล้วมีประจำเดือนเป็นสีน้ำตาล สาเหตุเกิดจากอะไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Supattra Mayod,

                         หากไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ การที่ประจำเดือนมาช้า ก็จะไม่ได้เกิดจากการตั้งครรภ์ แต่อาจเกิดจากสาเหตุ เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป พักผ่อนน้อย อดนอน นอนดึก อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นต้น

                           ส่วนการที่ประจำเดือนเป็นสีน้ำตาล แสดงว่าเลือดประจำเดือนมีปริมาณน้อย ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุคล้ายๆ กับที่ทำให้ประจำเดือนมาช้าได้ค่ะ ทั้งนี้ ควรสังเกตประจำเดือนไปก่อน หากออกไม่นานเกิน 10 วัน ก็ไม่ได้ถือว่าผิดปกติ อะไร และให้สังเกตประจำเดือนในรอบต่อๆ ไปก่อน ว่าจะมาเป็นปกติหรือไม่ หากยังคงมีระยะห่างที่นานกว่า 45 วัน หรือปริมาณประจำเดือนมาน้อยมากอีก ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุอื่นๆ ต่อไปค่ะ เชน มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ มีภาวะโลหิตจาง เป็นต้น