ถามแพทย์

  • ปกติประจำเดือนมา 7 วัน แต่เดือนที่แล้วมา 5 วัน ประจำเดือนมาทุกๆ 22 วัน ควรนับตั้งแต่หมด 5 วัน หรือ 7 วัน

  • ปกติประจำเดือนมา7วัน แต่เดือนที่แล้วมา5วัน ประจำเดือนมาทุกๆ22วัน ควรนับตั้งแต่หมด5 วัน หรือ7วันดีคะ แต่ถ้านับ5วัน จะมาประมาณวันที่2แต่ไม่มา ประจำเดือนมาวันที่4 นับ7วัน

    สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                        การนับระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนนั้น ให้นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา (เป็นวันที่ 0)  ไม่ได้นับจากวันที่ประจำเดือนหมดค่ะ แล้วนับไปจนถึงวันแรกของรอบเดือนถัดไป ซึ่งระยะห่างระหว่างรอบเดือนที่ปกติ จะอยู่ในช่วง 21-35 วัน หรือบางรายอาจนานถึง 45 วันก็ได้ ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างรอบเดือน ไม่จำเป็นต้องเท่ากันในทุกเดือนค่ะ

                        ส่วนระยะเวลาที่มีเลือดประจำเดือนออกมานั้น ปกติจะอยู่ที่ 2-7 วัน ซึ่งในแต่ละรอบเดือน ก็ไม่จำเป็นต้องเท่ากันในทุกเดือนเช่นกันค่ะ 

                        สำหรับประจำเดือนที่จะถือว่าผิดปกติ คือ มีระยะห่างของประจำเดือนมากกว่า 45 วันหรือน้อยกว่า 21 วัน หรือประจำเดือนในแต่ละรอบมานานกว่า 7 วัน หรือประจำเดือนมีปริมาณมากจนต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยครั้งหรือมีเลือดออกกะปริดกะปรอยระหว่างรอบเดือน หรือมีอาการปวดท้องประจำเดือนรุนแรง เป็นต้น