ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์หลังเป็นประจำเดือน 10 วัน ไม่ได้ป้องกัน หลังจากนั้นอีก 7 วันมีเลือดออก จะท้องไหม

 •  Ployy09
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ คือหนูมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหลังเป็นประจำเดือน10วันไม่ได้ป้องกัน หลังจากนั้นอีก7วันมีเลือดออก จะท้องมั้ยค่ะ
  Ployy09  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Ployy09

  การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัยหรือยาคุมกำเนิดเลยนั้น มีโอกาสจะตั้งครรภ์ได้ ไม่ควรทำการนับวันเพื่อคุมกำเนิด เพราะการนับวันหน้า 7หลัง 7 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนนั้น แม้เป็นช่วงที่ไม่น่ามีการตกไข่ มีโอกาสตั้งครรภ์น้อย แต่มีโอกาสผิดพลาด จากการตกไข่คลาดเคลื่อนหรือนับผิด

  การมีเลือดออกตามาหลังจากนั้น 7 วัน ไม่ได้บ่งบอกว่าตั้งครรภ์หรือไม่ ส่วนใหญ่ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์มักเกิดประมาณ 2 สัปดาห์หลังการปฏิสนธิไปแล้ว จึงอาจจะเร็วเกินไป แต่อาจเป็นเลือดจากสาเหตุอื่นๆ

  ในเบื้องต้น ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ถ้ายังมีเลือดออก และสามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มาคือมาช้ากว่า 35 วันจากรอบก่อนไปแล้วหรือยังมีเลือดออกต่อเนื่อง ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป