ถามแพทย์

 • มีน้ำหนักขึ้น 2-3 กิโลภายใน 1 เดือน ส่งผลให้ประจำเดือนมาช้าไหม ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา

 •  Napassorn Mai
  สมาชิก
  หากมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น2-3กิโลภายในเดือนเดียว เกี่ยวไหมคะที่ส่งผลให้ประจำเดือนมสช้า ทั้งๆที่ประจำเดือนมาตรงเวลาตลอด ตอนนี้เจ็บหน้าออกแต่ประจำเดือนก็ยังไม่มาสักที

  สวัสดีค่ะ คุณ Napassorn Mai,

                      ปัจจัยที่อาจทำให้ประจำเดือนมาช้าได้ เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป พักผ่อนน้อย อดนอน นอนดึก อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นต้น ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ ถือว่าทำให้ร่างกายเกิดภาะเครียด และจะไปมีผลต่อการทำงานของต่อมใต้สมอง ซึ่งมีหน้าที่หลั่งฮอร์โมนที่จะไปมีผลต่อการทำงานของรังไข่ ดังนั้น รังไข่ก็จะผลิตฮอร์โมนเพศผิดปกติไป การตกไข่จึงอาจไม่เกิดขึ้น ประจำเดือนจึงไม่มาได้ค่ะ

                        ดังนั้น การที่น้ำหนักขึ้นรวดเร็วมา 2-3 กิโลกรัม ก็อาจมีผลทำให้ประจำเดือนมาช้าได้ อย่างไรก็ตาม หากที่ผ่านมา ได้มีเพศสัมพันธ์ ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ หรือไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ ก็ให้รอประจำเดือนต่อไปก่อนค่ะ สำหรับน้ำหนักตัว ก็ควรควบคุมไม่ให้น้ำหนักขึ้นอีก โดยการควบคุมปริมาณอาหารที่ทาน ทานให้ถูกสัดส่วน และออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะ