ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาวันที่ 8 ม.ค. มีเพศสัมพันธ์ 22-23 ม.ค. กินยาคุมวันที่ 24 ม.ค. ประจำเดือนยังไม่มา

  • หมอคะคือเดือนเมื่อมกราคมประจำเดือนมาวะนที่8และวันที่22,23มีไรกับแฟนหลั่งนอกแล้ววันที่24กินยาคุม จนเข้าเดือนนี้ประจำเดือนยังไม่มาเลยค่ะ จะเป็นอะไรมั้ยคะหรือเป็นเพราะกินยาคุม

    สวัสดีค่ะ คุณ ศราวุธ กล่อมสิงห์,

                          หากประจำเดือนมาวันที่ 8 ม.ค. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 22-23 ม.ค. ถือว่าไม่ใช่ระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีได้ โดยหากใช้วิธีการหลั่งนอก ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4%-22%

                          สำหรับยาคุมที่ทานไป หากหมายถึงยาคุมฉุกเฉิน หากได้ทานภายในช่วง 24-48 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 75% ค่ะ และยาอาจมีผลทำให้ประจำเดือนมาช้าได้ค่ะ

                          แต่หากยาคุมที่ทานไป หมายถึงยาคุมกำเนิดชนิด 21 หรือ 28 เม็ด การทานหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว จะไม่สามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ค่ะ และเมื่อทานยาไปแล้ว ประจำเดือนก็ย่อมจะไม่มา จนกว่าจะทานยาคุมจนครบ 21 เม็ดก่อน และหลังจากนั้น เมื่อเว้นระยะไป 2-4 วัน จึงจะมีประจำเดือนมาค่ะ แต่หากเว้นระยะไปครบ 7 วันแล้ว ไม่มีประจำเดือนมา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ หรือหากเป็นชนิด 28 เม็ด ประจำเดือนก็จะมาเมื่อทานยาจนถึงเม็ดที่ 23-26 แต่หากทานครบ 28 เม็ดแล้ว ไม่มีประจำเดือนมา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ