ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มา ตรวจการตั้งครรภ์หลายครั้ง ขึ้นขีดเดียว ช่วงนี้พักผ่อนน้อย มีโอกาสตั้งครรภ์หรือไม่

 •  wanwisaaa__
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ มีคำถามที่อยากทราบค่ะ

  คือ ปกติประจำเดือนหนูจะมาตรงกันทุกเดือน +- ไมเกิน 3 วัน

  แต่ตอนนี้ ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย วันที่ 22  มิถุนายน 61 

  แล้ววันที่ 2 กรกฎาคม 61  มีอะไรกับแฟน แต่ป้องกันด้วยการใส่ถุงยาง

  วันที 20 กรกฎาคม 61  ไปบริจาคเลือดมาค่ะ  (ไม่ทราบว่าการบริจาคเลือดมีผลไหมคะ บริจาคครั้งแรกค่ะ)

  จนวันนี้ 20 สิงหาคม 61 ประจำเดือนยังไม่มาเลยค่ะ   

  แต่ว่าตั้งแต่ประจำเดือนเดือนกรกฎาคมขาด ก็ซื้อที่ตรวจมาตรวจเลยค่ะ 

  ตรวจทุกอาทิตย์  อาทิตย์ละ 1 ครั้ง  ปัสสวะแรกของวัน  ก็ได้ผลขีดเดียวตลอดค่ะ 

  อย่างนี้มีโอกาสท้องไหมคะ แล้วถ้าไม่ท้อง ประจำเดือนไม่มาแบบนี้ มีผลอะไรไหมคะ 

  แล้วการนอนน้อย มีผลให้ประจำเดือนเลื่อนไหมคะ  ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน เปลี่ยนที่ทำงานค่ะ  ค่อนข้างไกล  หนูอายุ 21 ค่ะ  นอน 5 ทุ่ม / ตื่นตี 4 ครึ่ง   ทุกวันจัทร์-ศุกร์

  สวัสดีครับ คุณ wanwisaaa

      ภาวะประจำเดือนไม่มานั้น อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุครับ เช่นการตั้งครรภ์ , การเจ็บป่วยทางกาย , ความเครียด , การพักผ่อนน้อย ก็สามารถทำให้เกิดภาวะประจำเดือนไม่มาหรือมาผิดปกติได้ครับ ซึ่งกรณีของคุณไม่น่าจะเกิดจากการตั้งครรภ์ครับ เนื่องจากโดยปกติหากประจำเดือนขาดไปได้สักสองอาทิตนั้นโอกาสที่จะตรวจเจอการตั้งครรภ์นั้นก็สูงมาก แต่ตรวจหลายครั้งยังไม่พบก้ไม่น่าจะเกิดจากการตั้งครรภ์แน่ๆครับ 

       อย่างไรก็ตาม แนะนำให้พักผ่อนให้เเพียงพอ ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หากประจำเดือนยังไม่กลับมาปกติ มากว่าสามเดือนแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุครับ