ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มา ...

 •  wanwisaaa__
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ มีคำถามที่อยากทราบค่ะ

  คือ ปกติประจำเดือนหนูจะมาตรงกันทุกเดือน +- ไมเกิน 3 วัน

  แต่ตอนนี้ ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย วันที่ 22  มิถุนายน 61 

  แล้ววันที่ 2 กรกฎาคม 61  มีอะไรกับแฟน แต่ป้องกันด้วยการใส่ถุงยาง

  วันที 20 กรกฎาคม 61  ไปบริจาคเลือดมาค่ะ  (ไม่ทราบว่าการบริจาคเลือดมีผลไหมคะ บริจาคครั้งแรกค่ะ)

  จนวันนี้ 20 สิงหาคม 61 ประจำเดือนยังไม่มาเลยค่ะ   

  แต่ว่าตั้งแต่ประจำเดือนเดือนกรกฎาคมขาด ก็ซื้อที่ตรวจมาตรวจเลยค่ะ 

  ตรวจทุกอาทิตย์  อาทิตย์ละ 1 ครั้ง  ปัสสวะแรกของวัน  ก็ได้ผลขีดเดียวตลอดค่ะ 

  อย่างนี้มีโอกาสท้องไหมคะ แล้วถ้าไม่ท้อง ประจำเดือนไม่มาแบบนี้ มีผลอะไรไหมคะ 

  แล้วการนอนน้อย มีผลให้ประจำเดือนเลื่อนไหมคะ  ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน เปลี่ยนที่ทำงานค่ะ  ค่อนข้างไกล  หนูอายุ 21 ค่ะ  นอน 5 ทุ่ม / ตื่นตี 4 ครึ่ง   ทุกวันจัทร์-ศุกร์