ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาวันที่ 6-9 ต่อมาวันที่ 10-11 มีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งใน จะมีโอกาสท้องไหม

 • ประจำเดือนมาระหว่างวันที่6-9ต่อมาวันที่10-11มีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งในจะมีโอกาสท้องมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอ
  อ๋อม'ม เจ๊อะ  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ อ๋อม'ม เจ๊อะ

  การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงใดๆของรอบเดือนนั้น มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ทั้งสิ้น ไม่ควรพยายามทำการนับวันเพื่อคุมกำเนิด และโดยปกติแล้ววันที่จะปลอดภัยมักไม่ค่อยมีไข่ตกคือประมาณ 5-7 วันแรกหลังเริ่มมีประจำเดือน แต่อย่างที่กล่าวไปว่าไม่ควรทำการพยายามนับวัน เพราะโอกาสผิดพลาดสูง จากการตกไข่ที่คลาดเคลื่อน หรือหากเลือดที่ออกมาไม่ใช่เลือดประจำเดือน ก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ ครั้งต่อไปควรใส่ถุงยางอนามัย หรือกินยาคุมแบบแผงรายเดือน ฉีดยาคุม ฝังยาคุมเพื่อทำการป้องกันเอาไว้ก่อน

  ดังนั้นมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ค่ะ หากเป็นเพศสัมพันธ์ภายใน 72 ชั่วโมง จะมีข้อบ่งชี้การใช้ยาคุมฉุกเฉิน แต่หากเลยมาแล้ว ก็ให้สังเกตรอบเดือน หากมาช้ากว่า 35 วันจากรอบก่อน ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป