ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมานาน

 •  Jamnongjit Surabut
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ หนูอายุ37ปี ปกติประจำเดือนจะมาไม่ปกติค่ะ แต่3-4เดือนที่ผ่านมาจะมาทุกเดือน แต่ครั้งนี้มาตั้งแต่วันที่28 ก ค หยุดไปวันที่31 ก.ค. มาอีกวันที่2สิงหาคมจนวันนี้วันที่13สิงหาคมแล้วยังไม่หยุด ประจำเดือนมีสีซีดแต่ไม่ปวดท้องอะไร อยากทราบว่าหนูต้องทำยังไงถึงจะหยุดค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Jamnongjit,

              อาการที่ประจำเดือนมาเป็นเวลานานมากกว่า 7 วัน หรือระยะห่างของรอบประจำเดือนน้อยกว่า 21 วัน (menorrhagia) ถือเป็นอาการผิดปกติ ที่เกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

             1. การตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ เช่น ท้องนอกมดลูก แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น ซึ่งอาจไปได้ในกรณีมีรอบเดือนที่ไม่สมำ่เสมอ โดยเลือดที่ออกก่อนหน้านั้นอาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้

            2.มีการอักเสบติดเชื้อที่ปากมดลูก หรือช่องคลอดซึ่งมักมีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย หรือมีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก มักมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย บางคนอาจมีไข้ และตกขาวผิดปกติ

            3. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งรังไข่ 

            4. การทำงานผลิตฮอรโมนของรังไข่ผิดปกติ เช่น ภาวะที่มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ มักพบในช่วงวัยรุ่น หรืออาจพบในช่วงวัยใกล้หมดประจำเดือน

            5. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ เกร็ดเลือดทำงานผิดปกติ เป็นตับแข็ง ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เป็นต้น

   

            6. จากการใช้ฮอร์โมน เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ฮอร์โมนทดแทนในวัยหมดประจำเดือน รวมถึงยาบางอย่าง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยาต้านเศร้า เป็นต้น

            เนื่องจากอาการมีเลือดออกจากช่องคลอดดังกล่าวของคุณ Jamnongjit ถือเป็นอาการผิดปกติ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะ ในเบื้องต้นอาจตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อนเองก็ได้ค่ะ เพื่อจะได้ทราบว่าเป็นผลจากการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติหรือไม่ค่ะ