ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมา 21-24 ส.ค. แล้วมาอีก 5-8 ก.ย. มีเพศสัมพันธ์ หลังจากนั้น ประจำเดือนไม่มา จะท้องไหม

  • ประจำเดือนมาวันที่21-24สิงหาคมค่ะ หลังจากนั้น ประจำเดือมาอีกที่วันที่5-8กันยายนค่ะ และคิดว่ารอบเดือนจะมาอีกของต้นเดือนตุลาคม ดิฉันนับ 7 วัน มีเพศสัมพันธ์กับแฟนและไม่ได้กินยาคุมฉุกเฉิน แต่่วันที่8ตุลาคมรอบเดือยังไม่มา มีโอกาศที่จะตั้งท้องไหมค่ะ  

    สวัสดีค่ะ คุณ ระพีพร รังสีกฤษฏา,

                         หากหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไป 7 วัน ยังไม่มีประจำเดือนมา ถือว่าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นก็จะมีได้ ดังนั้น หากนับไป 2 สัปดาห์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ แต่ประจำเดือนยังคงไม่มา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ การที่ประจำเดือนยังไม่มา รวมถึงการที่ประจำเดือนในรอบก่อนมีระยะห่างสั้นกว่าปกติ (วันที่ 21 ส.ค. และ 5 ก.ย. เท่ากับมีระยะห่าง 15 วัน) ก็อาจเกิดจากสาเหตุ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป มีน้ำหนักตัวลดหรือเพิ่มขึ้นเร็ว การผลิตฮอร์โมนจากรังไข่ผิดปกติ มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น ดังนั้น หากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ และประจำเดือนยังคงไม่มา ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ