ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาแล้ว จะท้องไหม รู้สึกท้องป่อง

 •  Mee-suk Wangso
  สมาชิก
  ปจดมาแล้วมีสิทธิ์ท้องไหมคะ ปัสสาวะบ่อยรู้สึกท้องอืดป่องขึ้น
  Mee-suk Wangso  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Mee-suk Wangso

  หากมีเลือดประจำเดือนที่ออกมาตรงรอบเดือนออกมาแล้ว แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์

  แต่อย่างไรก็ดี หากเป็นเลือดจากสาเหตุอื่น เช่นการติดเชื้อหรือมีเนื้องอกในมดลูก/ปากมดลูก/ช่องคลอด นั้นก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าไม่มีการตั้งครรภ์

  แนะนำสังเกตอาการว่าเลือดที่ออกมาลักษณะเป็นเลือดประจำเดือนปกติ มาแค่ 3-7 วันแล้วหยุด ไม่มีออกมากระปริดกระปรอยอีก หากเลือดออกมาก ปวดหน่วงท้องน้อย ควรไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติม