ถามแพทย์

  • ถ้านํ้าลายคนอื่นเข้าตา จะสามารถทําให้ติดพิษสุนัขบ้าได้ไหม

  •  Misterghostz
    สมาชิก
    ถ้านํ้าลายคนอื่นเข้าตา จะสามารถทําให้ติดพิษสุนัขบ้าได้ไหมครับ แล้วมีวิธีที่ทําให้ ติดเชื้อจากคนสู่คนได้ไหมครับในโรคพิษสุนัขบ้า

    สวัสดีค่ะ คุณ Misterghostz,

                        การจะติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามาจากคน คนนั้นก็ต้องอยู่ในระยะแพร่เชื้อ ไม่ใช่ระยะฟักตัว คือจะต้องมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ จึงจะแพร่เชื้อได้ โดยอาจสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนด้วยกันได้คล้ายกับสัตว์ คือผ่านการกัด หรือการที่น้ำลายกระเด็นเข้าตา ปาก จมูก หรือโดนบาดแผล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่เคยมีรายงานการติดเชื้อจากคนสู่คนผ่านวิธีเหล่านี้ แต่พบมีรายงานการติดเชื้อจากการได้รับเปลี่ยนถ่ายกระจกตาและเปลี่ยนถ่ายอวัยวะอื่นๆ มาจากผู้บริจาค ซึ่งป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า แต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยในตอนแรก