ถามแพทย์

 • น้ำในโถส้วมกระเด็นใส่อวัยวะเพศ เเล้วที่บ้านมีคนเป็น hiv เราจะติดเชื้อไหม

 •  Changnoi6
  สมาชิก
  น้ำในโถส้วมกระเด็นใส่อวัยวะเพศ เเล้วที่บ้านมีคนเป็นhiv เราจะติดเชื้อรึเปล่าคะ เพราะว่ามันกระเด็นใส่เยอะด้วย
  Changnoi6  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Changnoi6

  HIV คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจนถึงแก่ชีวิตได้ เป็นไวรัสที่ติดต่อกันผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันด้วยถุงยางอนามัย การสัมผัสสารคัดหลั่งจากเยื่อบุตา ปาก อวัยวะเพศของกันและกัน การใช้ของมีคมร่วมกัน หรือของใช้ส่วนตัวที่มีสารคัดหลั่งติดอยู่ร่วมกัน การที่สารคัดหลั่งหรือเลือดมาโดนแผลเปิดขนาดใหญ่ที่ผิวหนัง

  จากที่กล่าวมา ถ้าเป็นน้ำในโถส้วม ที่ไม่ได้มีสารคัดหลั่งของผู้ป่วยอยู่แล้ว กระเด็นมาโดนก็ไม่น่ามีความเสี่ยงอะไรที่ชัดเจน โรค hiv มักติดต่อกันผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งกันโดยตรงตรงนั้น เช่นขณะมีเพศสัมพันธ์ หรือการใช้ของมีคมร่วมกัน หากเป็นลักษณะน้ำที่อาจจะปนเปื้อนสารคัดหลั่งอยู่เล็กน้อยหรือไม่มีสารคัดหลั่งอยู่เลยกระเด็นใส่ โอกาสติดเชื้อมีน้อยมาก

  จึงน่าจะยังไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม ให้ระมัดระวัง งดการสัมผัสสารคัดหลั่งกันอย่างใกล้ชิด ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน กินข้าวใช้ช้อนกลาง และให้ผู้ป่วย hiv ไปรับยาต่อเนื่อง หากกินยาต่อเนื่องจนกดปริมาณไวรัสไว้ได้ก็แทบจะไม่มีโอกาสแพร่เชื้อได้เลย