ถามแพทย์

  • กระดูกนิ้วเคยหัก รักษาแล้วแต่ยังกำมือไม่สุด ควรทำอย่างไร

  •  kwanck01
    สมาชิก
    คือผ่าตัด ฝั่งเหล็ก หนึงนิ้ว 2 ตัว แล้ว ดึงออกมาแล้วหายสนิด แน่นิ้วยังกำไม่ได้ เหมือนเอ็นมันไม่ต่อกับขอต่อกระดูก แต่ ท่าเอา มือไปกดตรงเส้นเอ็นกับขอต่อก็ยังใช้ได้ แต่กำมือไม่ได้

    สวัสดีค่ะ คุณ kwanck01

    จากที่เล่ามา อาจมีการบาดเจ็บที่เอ็น หรือเส้นประสาทที่บริเวณกระดูกที่หักนะคะ แนะนำคุณ kwanck01 ไปพบแพทย์ที่ดูแลอีกทีนะคะ เพื่อตรวจวินิจฉัยและให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมอีกทีนะคะ