ถามแพทย์

  • การไปตรวจ​ hiv จะนับวันอย่างไร หลังจากที่ไปเสี่ยงมา

  • คืออยากรู้อ่ะครับว่าจะนับเวลายังไงในการไปตรวจ​ hiv​ อ่ะครับนับจากวันที่มีความเสี่ยงหรือหลังจากวันที่มีความเสี่ยงอ่ะครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ อาทอาทอาทอาทอาท อาทอาทอาทอาทอาท

    คำแนะนำในปัจจุบัน หากมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเอช ไอ วี เช่น มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน, การถูกเข็มฉีดยาตำ เป็นต้น จะแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันทีภายใน 72ชั่วโมงนับจากเมื่อมีความเสี่ยง

    เพื่อแพทย์ที่ดูแลพิจารณาความเสี่ยง และพิจารณายาต้านไวรัสเอช ไอ วี เพื่อลดโอกาสติดเชื้อค่ะ

    การนับเวลา จะนับจากวันที่มีความเสี่ยง หรือหากสามารถระบุวันที่และเวลาที่มีความเสี่ยงได้จะทำให้แพทย์ที่ดูแลสามารถประเมินแนวทางการดูแลได้ดียึ่งขึ้นนะคะ