ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ 20 ต.ค. กินยาคุม มีเลือดออกหลังกินยา 7 วัน แล้วมีประจำเดือนมา 2 ธ.ค. จะท้องไหม

 •  Thapanapong Wingwon
  สมาชิก

  แฟน มีประจำเดือนวันที่11/10 มี พสพ.20/10 กินยาคุมวันที่ 21/10 ปัจจุบัน ประจำเดือนยังไม่มาจะท้องไหมครับ

  Thapanapong Wingwon  Thapanapong Wingwon
  สมาชิก

  แก้นะครับ

  แฟน มีประจำเดือนวันที่11/10 มี พสพ.20/10 กินยาคุมวันที่ 21/10 มีเลือดออกหลังกินยาคุม7วัน ปัจจุบันประจำเดือนมาวันที่2 ธันวา

  สวัสดีค่ะ คุณ Thapanapong Wingwon,

                       หากประจำเดือนมาวันที่ 11 ต.ค. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์วันที่ 20 ต.ค. เท่ากับไม่ได้มีเพสสัมพันธ์ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีได้ แต่หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไปภายในช่วง 12-24 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ ยาคุมก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85%   

                        และหากหลังจากนั้น 7 วัน ได้มีเลือดออกมา เลือดดังกล่าวก็น่าจะเกิดจากผลของยาคุมฉุกเฉินได้ ซึ่งก็ไม่ได้อันตรายอะไร

                       และในวันที่ 2  ธ.ค. นี้ หากประจำเดือนได้มาแล้ว แม้จะมาช้ากว่ากำหนด (อาจเนื่องจากผลของยาคุมฉุกเฉิน) ก็แสดงว่า ไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ