ถามแพทย์

  • กินยาคุมฉุกเฉินไป 10 วันแล้ว ปกติประจำเดือนมาวันที่ 2 แต่ยังไม่มา มีปวดท้อง ตกขาว จะท้องไหม

  • กินยาคุมฉุกเฉินไป10วันแล้วค่ะ ปกติประจำเดือนมาวันที่2ของเดือน แต่ปวดท้องประจำเดือน2-3วันแล้ว ประจำเดือนยังไม่มา แต่ช่วง3วันนี้มีตกขาว อยากทราบว่าประจำจะมาตอนไหนแล้วจะท้องไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ อรกัญญา ภัทรพงศ์พันธ์,

                         การที่ประจำเดือนยังไม่มา อาจเกิดจากผลของยาคุมฉุกเฉินที่ทำให้ประจำเดือนมาช้าได้ ดังนั้น ควรรอประจำเดือนต่อไปอีกซักระยะก่อน ทั้งนี้ อาการปวดท้องและตกขาว อาจเป็นอาการก่อนการมีประจำเดือนมาก็ได้ค่ะ อย่างไรก็ตาม หากเลย 2 สัปดาห์นับจากที่ได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว ประจำเดือนยังไม่มา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ