ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาวันที่ 4 มีเพศสัมพันธ์วันที่ 10 ไม่ได้หลั่งใน จะมีโอกาสท้องไหม

  • คือปจดมาวันที่ 4-8 เเต่มีเพศสัมพันธ์กันวันที่10 เเต่มีน้ำหล่อลื่นของเพศชายออกมาเเต่ไม่ได้เสร็จค่ะ. เข้าสุด เป็นคนที่ประจำเดือน มาไม่ตรงกันอยู่เเล้ว มีโอกาสท้องไหมคะ

    คุณ ภัทร์นรินทร์

    การมี พสพ แต่ถึงแม้ไม่มีการหลั่งใน ก็อาจทำให้ท้องได้  แม้โอกาสท้องจะน้อยมาก ทั้งนี้เป็นเพราะในน้ำหล่อลื่นของชาย ก่อนจะหลั่งอสุจิ จะมี อสุจิเข้าไปอาศัยอยู่ที่ต่อมข้างต่อมลูกหมากได้ครับ เป็นเวลานาน เมื่อมี การสอดใส่ และมีน้ำหล่อลื่นออกมาก่อน เลยทำให้มีโอกาสท้องได้ แม้ตัวอสุจิจะไม่มากก็ตามทีครับ

    ถ้า ปจด ยัไม่มา และหลังมี พสพ เกิน 7 วันหลังตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง จะได้สบายใจครับ