ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาวันที่ 28 ก.ย. มีเพศสัมพันธ์วันที่ 8 ต.ค. สอดใส่แป๊บเดียว หลั่งนอก ต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหม

  • แฟนมีประจำเดือนวันแรก28เดือนกันยามีพสพกับแฟนวันที่8ตุลาแบใส่แค่แปปเดียวไม่มีการแตกควรซื้อยาคุมฉุกเฉินมาทานไหม

    คุณ ณัฐนัน

    การมี พสพ แค่แปบเดียว ก็อาจท้องได้ครับ แม้จะไม่มีการหลั่งใน เพราะอสุจิอาจจะอาศัยอยู่ในต่อม Cowper ที่อยู่ด้านข้างของต่อมลูกหมาก ได้เป็นเวลานาน  เมื่อมี พสพ ก็จะมีน้ำหล่อลื่นออกมาก่อน น้ำที่ออกมาจะมีตัวอสุจิ ได้ ซึ่งถ้าเกิดบังเอิญไปผสมกับไข่ ได้ก็จะเกิดปฏิสนธิได้     ถ้ากังวลมากก็ควรซื้อยาคุมฉุกเฉินมาทานได้ครับ แต่ต้องภายใน 72 ชม นับแต่มี พสพ และ อีก 12 ชม หลังจากเม็ดแรกครับ  ไม่ควรทานมากเกิน 2 ครั้งในหนึ่งเดือน จะทำให้ระดับ Hormone ตกไข่เสีย วงรอบไปได้ครับ