ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์หลั่งใน ตอนมีประจำเดือน ท้องไหม

 • สงสัยว่าปล่อยในต่อนผห.ประจำเดือนมามันจ่ะท้องไม่คับ
  นาย ย'เอฟ ยิ้มหวาน'น  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ นาย ย'เอฟ ยิ้มหวาน'น

  หากเป็นเลือดประจำเดือนจริง ไม่ใช่เลือดออกผิดปกติจากสาเหตุอื่น แทบจะไม่มีโอกาสตั้งครรภ์ เนื่องจากช่วงมีประจำเดือนมักจะไม่มีไข่ตก

  แต่อย่างไรก็ตามแนะนำว่าไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในขณะมีประจำเดือน เพราะเพิ่มโอกาสติดเชื้อที่ปากมดลูกหรือช่องคลอดได้ และเป็นสุขอนามัยที่ไม่ดีค่ะ