ถามแพทย์

 • ท้องเสียมา 5 วันแล้ว ถ่ายแค่วันละครั้ง ไม่มีไข้ ไม่คลื่นไส้ เป็นอาการอะไร

 •  Khemwika
  สมาชิก
  คือท้องเสียมา 5 วันแล้ว ท้องเสียวันแรกคือเป็นเมนส์ด้วยแต่ตอนนี้เมนส์หายแล้วแต่ไม่หายท้องเสียคะ ถ่ายแค่วันละครั้ง ไม่มีไข้ ไม่คลื่นไส้ ประกอบกับช่วงนี้เครียดมากเลยคะไม่รู้เกี่ยวมั้ย

  สวัสดีครับ คุณ Khemwika

  ปกติ ประจำเดือนไม่น่าจะกระทบกับเรื่องท้องเสียนะครับ  ถ้ามีอาการท้องเสียร่วมกับน้ำหนักตัวลด มีความเป็นไปได้ว่ามีการติดเชื้อในลำไส้ จนลำไส้อักเสบ และทำให้ขาดน้ำ ประกอบกับรับประทานได้น้อย จึงทำให้น้ำหนักลดมากกว่าครับ

  อย่างไรก็ดี การที่มีอาการท้องเสียและรับประทานได้น้อย และน้ำหนักลดมาถึง  5 วันแล้ว แสดงว่ายังมีการอักเสบหรือติดเชื้อภายในอยู่  แนะนำให้พบแพทย์เพื่อตรวจรักษาดีกว่าครับ เพราะหากปล่อยไว้ ก็อาจจะยิ่งขาดน้ำ และทำให้อ่อนเพลีย ไม่มีแรงได้ครับ

  สวัสดีครับ คุณ Khemwika

  ปกติ ประจำเดือนไม่น่าจะกระทบกับเรื่องท้องเสียนะครับ  ถ้ามีอาการท้องเสียร่วมกับน้ำหนักตัวลด มีความเป็นไปได้ว่ามีการติดเชื้อในลำไส้ จนลำไส้อักเสบ และทำให้ขาดน้ำ ประกอบกับรับประทานได้น้อย จึงทำให้น้ำหนักลดมากกว่าครับ

  อย่างไรก็ดี การที่มีอาการท้องเสียและรับประทานได้น้อย และน้ำหนักลดมาถึง  5 วันแล้ว แสดงว่ายังมีการอักเสบหรือติดเชื้อภายในอยู่  แนะนำให้พบแพทย์เพื่อตรวจรักษาดีกว่าครับ เพราะหากปล่อยไว้ ก็อาจจะยิ่งขาดน้ำ และทำให้อ่อนเพลีย ไม่มีแรงได้ครับ