ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 30-1 ต.ค.มีเพศสัมพันธ์ 2-6 ต.ค. จะท้องไหม

 •  Marry Jan Chatcha
  สมาชิก
  คือหนูเป็นประจำเดือนวันที่30-1แล้ววันที่2-6มีอะไรกับแฟนปล่อยในตลอดหนูมีโอกาสท้องมัยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Marry Jan Chatcha,

                         หากประจำเดือนมาวันที่ 30 ก.ย.- 1 ต.ค. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 2-6 ต.ค. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 3-7 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% 

                        อย่างไรก็ตาม ระยะปลอดภัยนี้ จะใช้ได้ในกรณีที่มีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่มากกว่า 24 วัน หากโดยปกติมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่น้อยกว่า 24 วัน ก็จะใช้ไม่ได้ และโอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็จะมีได้ค่ะ

                         ระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนนั้น ให้นับจากวันแรกของประจำเดือนในรอบก่อนจนถึงก่อนวันแรกของรอบเดือนถัดไปค่ะ