ถามแพทย์

  • ที่ตรวจครรภ์ แบบใช้ปัสสาวะ ต้องอ่านผลภายในกี่นาที

  •  pt30840
    สมาชิก
    เคยอ่านเจอว่า ถ้าปล่อยทิ้งไว้นาน จะขึ้นผลผิดเพี้ยน

    สวัสดีค่ะ คุณ pt30840,

                      การตรวจการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ ควรอ่านผลหลังการทดสอบภายในไม่เกิน 5 นาที หากตั้งทิ้งไว้นานกว่านี้ แล้วจึงอ่านผล อาจพบขึ้นขีดที่ 2 จางๆ ได้ ซึ่งเกิดจากรอยระเหยของปัสสาวะ ไม่ได้เกิดจากการตั้งครรภ์จริงๆ ถือเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดผลบวกลวงค่ะ