ถามแพทย์

 • ตรวจการตั้งครรภ์ เชื่อถือได้ไหม

 • คือเมื่อเช้าหนูตรวจการตั้งครรภ์ ตอนประมาณ 04.00น.ค่ะ มันขึ้นขีดเดียว พอทิ้งไว้ เวลาประมาณ 11.00 น. มันกลายเป็น 2 ขีดจางๆค่ะ แบบนี้ท้องไหมค่ะ หมายความว่ายังไงค่ะ แล้วสังเกตผลตอนไหนเชื่อถือได้ค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณบ๋อมส์ แบ๋มมมม

  ปกติชุดตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง เมื่อแกะออกจากผลิตภัณฑ์ ควรใช้งานทันที เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำ ป้องกันความผิดพลาดจากการโดนความชื้น และไม่ควรอ่านผลเกิน 15 นาทีหลังสัมผัสกับปัสสาวะไปแล้วค่ะ โดยทั่วไปถ้าอ่านผลในเวลาที่กำหนดจะมีความแม่นยำสูงค่ะ คือประมาณ 98% แต่ถ้าอ่านล่าช้าเกินไปไม่สามารถบอกความน่าเชื่อถือได้ค่ะ รวมถึงต้องตรวจสอบวันหมดอายุ และวิธีการใช้อย่างถูกต้องค่ะ

  ในกรณีใช้อย่างถูกต้องหากผลตรวจขึ้น 2 ขีด แปลผลได้ว่า ผลเป็นบวก น่าจะมีการตั้งครรภ์ แต่ไม่เสมอไปในทุกกรณี บางครั้งอาจเป็นผลบวกลวง คือ ผลตรวจขึ้น 2 ขีด แต่ไม่มีการตั้งครรภ์ เนื่องจากน้ำปัสสาวะมีการอักเสบ มีเลือด หรือมีโปรตีนไข่ขาวในปัสสาวะหรือเกิดจากการรับประทานยาบางชนิด

  ผลตรวจขึ้น 1 ขีด แปลผลได้ว่า ผลเป็นลบ ไม่น่าจะมีการตั้งครรภ์ แต่ก็ยังสามารถเป็นผลลบลวง  คือ สามารถตั้งครรภ์ได้แม้ตรวจออกมาเป็นลบ โดยอาจมีสาเหตุคล้ายกับผลบวกลวง เช่น จากน้ำปัสสาวะที่มีความเจือจาง ชุดทดสอบเสื่อมคุณภาพ ตรวจเร็วเกินไปฮอร์โมนยังไม่ขึ้น เป็นต้น

  ดังนั้นหากผลตรวจขึ้นจางมาก หลังทิ้งไว้นานเกินไป ไม่สามารถแปลผลได้ค่ะ จึงควรมีการตรวจซ้ำใหม่อีกครั้งหลังจากนั้นประมาณ 2-3 วันค่ะ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตรวจค่ะ และควรอ่านผลทันทีที่ตรวจหรือไม่เกิน 15 นาทีค่ะ และหากไม่แน่ใจสามารถไปตรวจที่โรงพยาบาลได้ค่ะ การตรวจที่โรงพยาบาลมีทั้งตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะซึ่งจะได้ผลที่แน่นอนมีความแม่นยำสูงค่ะ