ถามแพทย์

  • ถ้าผู้ชายเสพยาบ้า ยาไอซ์ จะส่งผลกระทบต่อเด็กในครรภ์ที่เพิ่งตั้งครรภ์ไหมไหม

  • ถ้า ผช เสพยาบ้า ยาไอซ์ จะส่งผลกระทบต่อเด็กในครรภ์มั้ย (คือแฟนพึ่งตั้งครรภ์คับ)กลัวลูกเอ๋อหรือพิการไรงีอะคับ

     สวัสดีค่ะ คุณ ณฐกร ไวทยะวิจิตร

    จากข้อมูลการศึกษาในต่างประเทศพบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดประเภทแอมเฟตามีน จะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ได้มากกว่าหญิงตั้งครรภ์ทั่วไป โดยพบว่ามีโอกาสที่คลอดก่อนกำหนด, ทารกตัวเล็กกว่าปกติ และมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆของทารกที่เกิดจากการคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะ

    แต่หากผู้ใช้สารเสพติดเป็นฝ่ายชาย คิดว่าไม่มีผลกระทบต่อทารกนะคะ

    แนะนำคุณ ณฐกร ไวทยะวิจิตร ให้พาแฟนไปฝากครรภ์ และรับคำแนะนำเพิ่มเติมจากแพทย์ที่ดูแลนะคะ