ถามแพทย์

 • ถ้าเอาน้ำลายมาใส่ในถุงยางเพือหล่อลื่น และทำ oral จะมีโอกาสเป็น HIV ไหม

 •  Sonram
  สมาชิก
  สวัสดีครับ 1.ถ้าเขาเอาน้ำลายมาทำให้ถุงยางลื่นแล้วมาใส่ก้นเรา จะมีโอกาศติดเชื้อไหมครับ 2.แล้วก็ตอนใช้ปากกับอวัยวะเขาทำแรงมากจนตอนนี้ปากมีรอยม่วงจะมีโอกาสติดไหมครับ

  คุณ Sonram

  1. การติดเชื้อHIV ต้องมีแผลที่ก้น ที่เป็นทางให้เชื้อเข้าได้ 2 น้ำลายต้องมีปริมาณเชื้อเพียงพอ ไม่ตายเสียก่อน จะเข้าแผล  ถ้าครบองค์ประกอบสองข้อนี้ก็มีโอกาสเกิดได้ครับ กรุณาของคุณ  ถ้า มี พสพ กันรุนแรงอาจทำให้กล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักฉีกขาดเป็นแผลเปิดเล็กๆ อาจไม่มีเลือดให้เห็นชัด และนำ้ลาย ปริมาณมากพอ ก็จะสามารถเข้าแผลทำให้เกิด HIV ได้ครับ  หรือ อาจเข้าเยื่อบุผิวของทวารหนัก ก็ไได้

  2. หลักการก็คล้ายกันครับ ถ้าปากมีแผลแม้เล็กน้อย มีถลอกบวม เปิดทางให้เชื้อเข้าได้ก็มีโอกาสเป็นได้ครับ  

  ตำแนะนำ ควรรีบไปตรวจเลือด หา Anti HIV และทานยา PrEP โดยไปตรวจวินิจฉัยและรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ครับ