ถามแพทย์

  • หากผู้ชายมีเชื้อ HIV ใช้นิ้วที่มีบาดแผลใส่ในช่องคลอดของผู้หญิง ผู้หญิงมีโอกาสติดเชื้อ HIV ไหม

  •  Jandara Wongsriri
    สมาชิก
    หากผู้ชายที่มีเชื้อHIVใช้นิ้วที่มีบาดแผลใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิง ผู้หญิงมีโอกาสติดเชื้อHIVไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Jandara Wongsriri,

                       หากผู้ชายมีเชื้อ HIV อยู่ การใช้นิ้วมือที่มีบาดแผล ซึ่งมีเลือดออกอยู่หรือมีน้ำเหลืองซึม สอดใส่เข้าสู่ช่องคลอด อาจมีโอกาสที่ฝ่ายหญิงจะติดเชื้อ HIV ได้ รวมถึงเชื้ออื่นๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี เป็นต้น แต่ก็ถือว่าน้อย อย่างไรก็ตามหากบาดแผลแห้งแล้ว ไม่มีเลือดหรือน้ำเหลืองซึม โอกาสติดที่จะติดเชื้อก็ถือว่าไม่มีค่ะ