ถามแพทย์

  • เข็มเติมหมึกที่ตำ มีรูกลวงๆ ตรงกลาง จะไม่ติดเชื้อ HIV ใช่ไหม เข็มไม่ได้ใช้มาเป็นเดือนแล้ว

  • เพื่อความแน่ใจค่ะ ถึงแม้เข็มเติมหมึกที่ตำลูกจะเป็นแบบเข็มฉีดยามีรู กลวงๆ แต่เข็มไม่ได้ใช้มาเป็นเดือนแล้ว หากเคยตำคนอื่นมาก่อนเชื้อhiv ก็ตายแล้วใช่ไหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ผู้หยิง ธรรมดา,

                          เชื้อ HIV นั้น เมื่ออยู่นอกร่างกายจะตายภายในเวลาไม่นานค่ะ ซึ่งหากเข็มมีเชื้อ HIV อยู่จริง และไม่ได้ใช้มานานเป็นเดือนแล้ว เชื้อ HIV ก็จะตายไปหมดแล้วค่ะ ดังนั้น โอกาสที่จะติดเชื้อจึงถือว่าไม่มี

                          อย่างไรก็ตาม การถูกเข็มตำ อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้ออื่นๆ ได้ เช่น แบคทีเรียชนิดต่างๆ รวมถึงเชื้อบาดทะยัก เพราะเชื้อเหล่านี้อาจพบอยู่ในฝุ่นละอองที่เปื้อนอยู่ที่เข็มได้ ดังนั้น หากโดนเข็มตำจนมีเลือดออก ก็ควรพิจารณาไปฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักกระตุ้นด้วย หากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมายังไม่เคยฉีดกระตุ้นค่ะ และควรล้างทำความสะอาดบาดแผลด้วยสบู่ ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดน ไอโอดีน เป็น ปิดบาดแผลด้วยผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อซ และหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำจนกว่ารูบาดแผลจะปิดสนิทค่ะ