ถามแพทย์

 • เชื้อ HIV จะอยู่ในวาสลีนได้นานเท่าไร

 •  Aun Aun
  สมาชิก
  เชื้อhivอยู่วาสลีนได้นานเท่าไร
  Aun Aun  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Aun Aun

  HIV เป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจนถึงแก่ชีวิตได้ โดยเป็นไวรัสที่ติดต่อกันผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันด้วยถุงยางอนามัย การสัมผัสสารคัดหลั่งจากเยื่อบุตา ปาก อวัยวะเพศของกันและกัน การใช้ของมีคมร่วมกัน หรือของใช้ส่วนตัวที่มีสารคัดหลั่งติดอยู่ร่วมกัน การที่สารคัดหลั่งหรือเลือดมาโดนแผลเปิดขนาดใหญ่ที่ผิวหนัง เป็นต้น

  โดยเชื้อ HIV หากไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คือภายในร่างกายมนุษย์ทันทีนั้น มักจะตายไปอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที ไม่สามารถส่งต่อเชื้อไปยังผู้อื่นได้ค่ะ จากที่กล่าวมา วาสลีนไม่ใช่สภาพที่เหมาะสมของเชื้อ เชื้อจึงน่าจะตายไปอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีเท่านั้น