ถามแพทย์

  • เป็นประจำเดือนอยู่ ถอนฟันได้ไหม

  •  อัย' ติม
    สมาชิก
    เป็นประจำเดือนอยู่ ถอนฟันได้ไหมคะ

    คุณ อัย คิม

    ถอนฟันได้ครับ แต่ต้องแจ้งทันตแพทย์ก่อน  การมีปจด อาจมีเหตุให้การแข็งตัวของเลือดช้าลงได้ แต่ก็ยังสามารถหยุดห้ามเลือดได้   เพียงแต่ทันตแพทย์ต้องระวังมากขึ้นเท่านั้น  การกดแผลเหงือกที่ถอน ต้องแน่ใจว่าเลือดหยุดไหลจริงๆ