ถามแพทย์

 • ถอนฟันมาเมื่อวาน วันนี้รู้สึกมีเหมือนวุ้นที่เเผล คืออะไร

 •  Jakka29
  สมาชิก
  แผลที่ตรงถอนฟันเมื่อวานมีอะไรเหมือนวุ้นนุ่มๆมันคืออะไรครับ
  Jakka29  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Jakka29

  การถอนฟันคือการทำหัตถการชนิดหนึ่งที่มีแผลในช่องปาก โดยปกติอาจมีเลือดไหลหลังทำการถอนฟันได้ภายใน 24 ชั่วโมงแรก แพทย์มักใช้ผ้าก๊อซสะอาดอุดบริเวณแผลไว้ อาการปวดบริเวณที่ถอนฟัน จะเกิดตามหลังการถอนฟันได้ แต่ควรจะหายภายใน 48-72 ชั่วโมง 

  บริเวณแผลที่ทำการถอนฟันมา มักจะสมานกันดีได้ภายใน 1 สัปดาห์ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน อาการเหมือนมีวุ้นนุ่มๆที่แผลดังกล่าวมานั้น อาจจะเป็นเนื้อเยื่อที่ร่างกายเริ่มสร้างขึ้นมาเพื่อซ่อมแซมแผล แนะนำการไม่ไปแกะเกา และให้สังเกตอาการค่ะ หากปวดแผลมากขึ้นเรื่อยๆ มีกลิ่นปากเหม็นผิดปกติ เลือดไหลออกจากแผล ควรกลับไปพบทันตแพทย์