ถามแพทย์

 • ไม่แน่ใจว่าลูกเอามือไปโดนเข็มในเครื่องปริ้นไหม จะติดเชื้อ hiv หรือเปล่า

 • ลูกสาวขวบกว่าได้เอาเข็มที่ใช้เติมหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ไปเล่นค่ะ และไม่แน่ใจว่าเข็มได้ตำลูกไหมและได้สอบถามคนที่ใช่เข็มอันนี้ได้คำตอบว่าไม่ได้ใช้มานานเป็นเดือนแล้ว หากเข็มอันนี้ตำคนอื่นที่ใช้ก่อนและหากคนที่โดนตำมีเชื้อ hiv และเข็มไม่ได้ใช้มานานเป็นเดือนแล้วและหากเข็มมาตำลูกต่อเชื้อhiv จะตายหมดรึยังค่ะแล้วลูกยังมีความเสี่ยงอยู่ไหมค่ะ

  ผู้หยิง ธรรมดา  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ ผู้หยิง ธรรมดา

  โรค hiv คือการติดเชื้อไวรัส hiv ในร่างกาย ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องจนทำให้เกิดภาวะเอดส์ และติดเชื้อฉวยโอกาสจนอาจเสียชีิวิตในที่สุด

  การติดต่อของเชื้อ hiv

  -การรับเลือด

  -การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน

  -การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด/ทวารหนัก/การใช้ปาก

  -จากมารดาสู่บุตรในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

  -สารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อเช่นเลือด มาโดนที่แผล หรือเข้าไปในเยื่อบุตาหรือปากหรือเยื่อบุอวัยวะเพศ

  ดังในกรณีที่กล่าวมา โอกาสติดต่อมีน้อยมากๆค่ะ คือการโดนเข็มตำ ต้องเป็นลักษณะว่าเข็มมีเลือดสดๆของผู้มีเชื้อ hiv อยู่แล้วมาปักที่เราต่อเลยทันที หากมีสารคัดหลั่งหรือเลือดที่ติดอยู่ที่เข็มนานหลายเดือนแล้ว เชื้อ hiv มักจะตายไปหมดเพราะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมค่ะ

  หากไม่แน่ใจอาจพาบุตรไปพบแพทย์ใกล้บ้านเพื่อประเมินความเสี่ยงอีกครั้งและตรวจดูว่ามีแผลเปิดใหม่ที่มือหรือตามตัวหรือไม่

  ควรหลีกเลี่ยงการติดต่อและสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีเชื้อ hiv ดังช่องทางที่กล่าวไป