ถามแพทย์

 • ตั้งครรภ์

 •  F....
  สมาชิก
  แฟนเป็นประจำเดือนล่าสุดวันที่3ก.ยแล้วมีเพศสัมพันธ์วันที่21แต่ใส่ถุงแล้วประจำเดือนเดือนต.คไม่มามาเดือนพ.ยเป็นประเดือนวันที่2แต่มาน้อยมากและมาวันเดียวแต่เลือดเป็นสีแดงสดและปวดท้องเหมือนประจำเดือนมีโอกาศเป็นเลือดล้างหน้าเด็กไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ F....

                     หากประจำเดือนมาวันที่ 3 ก.ย. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 21 ก.ย. ถือว่าไม่ได้อยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีได้ แต่หากได้ใส่ถุงยางอนามัยป้องกัน โอกาสในการตั้งครรภ์ถือว่ามีน้อยอยู่

                      อย่างไรก็ตาม หากประจำเดือนในเดือน ต.ค.ไม่มา แล้วในเดือน พ.ย. ประจำเดือนมาน้อยมาก ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อน หากตรวจพบ เลือดที่ออก ก็อาจเกิดจากผลของการตั้งครรภ์ได้ แต่หากตรวจไม่พบ การที่ประจำเดือนในเดือน ต.ค.ไม่มา แล้วในเดือน พ.ย. ประจำเดือนมีปริมาณที่น้อย ก็จะเกิดจากสาเหตุ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว มีภาวะโลหิตจาง มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นพิษ เป็นต้น ซึ่งแนะนำควรสังเกตประจำเดือนในรอบต่อไปก่อน ว่าจะมาเป็นปกติหรือไม่ หากยังคงมีปริมาณที่น้อยมาก ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ