ถามแพทย์

 • เคยฉีดยาคุมแบบทุก 3 เดือน ฉีดมา 6 เดือน แล้วหยุดฉีดมา 2 เดือนแล้ว ตอนนี้ปัสสาวะบ่อย จะท้องไหม

 • มีสิทธิ์ท้องไหมค่ะ เยี่ยวบ่อย ครึ่งชั่วโมงเยี่ยวอีกแล้วค่ะ
  อยู่ทน อย่าทนอยู่  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ อยู่ทน อย่าทนอยู่

  การใช้ยาคุมแบบทุก 3 เดือนนั้น เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงประมาณ 99% โอกาสตั้งครรภ์ขณะที่ใช้ยาฉีดอยู่นั้นมีได้น้อยมาก

  หากหยุดฉีดมา 2 เดือนแล้ว มีโอกาสที่จะกลับมามีการตกไข่และตั้งครรภ์ได้ตามปกติ แต่อาการปัสสาวะบ่อย ไม่ใช่อาการที่จำเพาะเจาะจงใดๆต่อการตั้งครรภ์ค่ะ อาจจะบ่งบอกถึงการมีทางเดินปัสสาวะติดเชื้อ เบาหวาน เบาจืด การดื่มน้ำมากเกินไประหว่างวัน เป็นต้น

  หากสงสัยการตั้งครรภ์ เช่นประจำเดือนไม่มานั้น ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมายืนยันเองอีกครั้ง ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หรือไปยืนยันผลที่รพต่อไป และหากยังไม่พร้อมมีบุตร แนะนำการคุมกำเนิดต่อเช่นฉีดยาคุม ฝังยาคุม หรือกินยาคุมแบบแผงรายเดือนต่อไป