ถามแพทย์

 • ตรวจ HIVที่ 92 วันหลังเสี่ยงให้ผลลบ แต่แพทย์ยังนัดไปตรวจอีก ผลยังไม่แน่นอนใช่ไหม

 •  get123
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ คือได้ไปตรวจ hiv หลังความเสี่ยง 92 วัน  ที่ รพ.รัฐ เป็นการตรวจ anti hiv (elisa) ผลเป็นลบ แต่หมอนัดตรวจอีก 12 สัปดาห์ แสดงว่าผลเลือด 3 เดือน ยังไม่ปลอดภัยใช่ไหมค่ะ

  get123  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ get123

  การตรวจว่ามีการติดเชื้อ hiv หรือไม่นั้นมีหลายวิธี เช่น การตรวจเชื้อ hiv เองเลย อันนี้จะตรวจยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ผลแน่นอนภายใน 7-10 วันหลังมีความเสี่ยง หรือการตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ hiv ให้ผลแน่นอนมากกว่า 99% ที่ 3 เดือน ถ้าตรวจที่ช่วง 1 เดือนในบางคนภูมิต่อเชื้ออาจจะยังไม่ขึ้น หรือตรวจทั้งภูมิคุ้มกัน hiv กับเชื้อไปร่วมกัน จะให้ผลที่แน่นอนที่ประมาณ 14-21 วันหลังมีความเสี่ยง

  จากที่กล่าวมา ถ้าตรวจที่ 92 วันหลังมีความเสี่ยงไปแล้ว น่าจะให้ผลที่แน่นอนได้แล้วค่ะ แต่ในบางสถานพยาบาลอาจให้กลับไปยืนยันที่ 6 เดือน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะให้ผลที่เหมือนกัน แนะนำการกลับไปเจาะเลือดยืนยันอีกครั้งตามแพทย์นัดค่ะ