ถามแพทย์

 • ตรวจเชื้อ hiv หลังเสี่ยง 80 วันให้ผลลบ ผลเชื่อถือได้หรือไม่

 •  Tan Gerrard Thekop
  สมาชิก

  ผมเข้าตรวจเชื้อhivในรอบ80วัน ผลตรวจออกมาเป็นnon reactive ยืนยันผลว่าไม่ติดเชื้อได้100%ไหมคับ

  Tan Gerrard Thekop  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Tan Gerrard Thekop

  การตรวจว่ามีการติดเชื้อ hiv หรือไม่นั้นมีหลายวิธี เช่น การตรวจเชื้อ hiv โดยตรง อาจเป็นวิธีที่ตรวจยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ยังใช้กันไม่แพร่หลาย ผลแน่นอนภายใน 7-10 วันหลังมีความเสี่ยง หรือการตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ hiv ให้ผลแน่นอนมากกว่า 99% ที่ 3 เดือน ถ้าตรวจที่ช่วง 1 เดือนในบางคนภูมิต่อเชื้ออาจจะยังไม่ขึ้น หรือตรวจทั้งภูมิคุ้มกัน hiv กับเชื้อไปร่วมกัน จะให้ผลที่แน่นอนที่ประมาณ 14-21 วันหลังมีความเสี่ยง

  จากที่กล่าวมานั้น การตรวจที่ 80 วันหลังมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นวิธีใด ให้ผลที่แน่นอนได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ควรไปยืนยันอีกครั้งที่ 90 วันหลังมีความเสี่ยงเป็นต้นไป จะได้ผลแน่นอนเกือบ 100% ค่ะ