ถามแพทย์

 • ตรวจ anti-HIV หลังเสี่ยงมา 4 เดือน 5 วัน ผลเป็นลบ แต่ไม่มั่นใจ จะตรวจด้วยวิธี PCR ได้ไหม

 •  matee
  สมาชิก

  เทคนิค PCR สามารถตรวจเจอ เชื้อ HIV 2 ได้ไหมครับ ตอนนี้ตรวจ anti hiv หลังเสี่ยง 4 เดือน 5 วัน ผลลบ ไม่มั่นใจผลเลือดครับ เลยวางแผนจะไปตรวจแบบ PCR ครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ matee,

                      หากได้ตรวจหาการติดเชื้อ HIV ด้วยการตรวจหา antibody (Anti-HIV) ที่คลินิกหรือสถานพยาบาลต่างๆ โดยไม่ใช่เป็น rapid test หรือชนิดชุดตรวจที่ตรวจเองนั้น ในปัจจุบันนี้ ก็จะเป็นการตรวจหาทั้ง antibody และ antigen ไปพร้อมกัน โดยใช้เทคนิควิธีที่เรียกว่า ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) ซึ่งถือว่ามีความไวและความจำเพาะที่สูง ดังนั้น หากได้ตรวจหลังจากที่ไปมีความเสี่ยงมาแล้ว 4 เดือน 5 วัน แล้วผลเป็นลบ ก็แสดงว่าไม่ได้มีการติดเชื้อค่ะ และไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำอีก หรือตรวจด้วยเทคนิควิธีอื่นๆ อีกค่ะ

                      สำหรับการตรวจหาเชื้อ โดยใช้เทคนิค PCR ถึงว่ามีความไวสูงมาก แต่ก็อาจเกิดผลบวกปลอมได้มากกว่า ดังนั้น จึงไม่ได้ใช้เป็นวิธีตรวจคัดกรองเบื้องต้นสำหรับกรณีทั่วไป แต่จะใช้สำหรับตรวจหากเชื้อ HIV ในทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อค่ะ