ถามแพทย์

  • ตรวจเลือดหา HIV 8 ครั้งใน 3 เดือน ผลเป็นลบ ยังกังวลเพราะมีตามัว ผื่นคันตามตัว เจ็บที่คอ

  • ตรวจหลังเสี่ยงที่16วันคลีนิคเอกชน ตรวจp24 AG ผลลบ ตรวจหลังเสี่ยงที่31วันโรงบาลกรุงเทพเมืองราช Anti body ผลลบ ตรวจหลังเสี่ยงที่42วันคลีนิคนิรนาม anti body ผลลบ ตรวจหลังเสี่ยงที่57วันคลีนิคนิรนาม anti body ผลลบ ตรวจหลังเสี่ยงที่66วันโรงบาลราชบุรี anti body ผลลบ ตรวจหลังเสี่ยงที่76วันคลีนิคนิรนาม anti body ผลลบ ตรวจหลังเสียงที่84วันโรงบาลบำนาจนราดูร anti body ผลลบ ตรวจหลังเสี่ยงที่91วันคลีนิคเอกชนตรวจด้วยน้ำยาเจน3 anti body ผลลบ แต่ผมมีอาการตามัว ผื่นคันตามลำตัว เจ็บที่ต่อมน้ำเหลืองคอซ้าย เป็นไปได้มั้ยครับ เเพทไม่แจ้งผลตรวจตามความจริง กลัวเรารับไม่ได้ เป็นวิตกกังวล ขออนุญาตสอบถามคุณหมอครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ ช่างกลึง ลูกลีดเหล็ก,

                            หากได้ตรวจหาการติดเชื้อ HIV หลังจากไปมีความเสี่ยงมาที่ 16 วัน, 31 วัน, 42 วัน, 57 วัน, 66 วัน, 76 วัน, 84 วัน, และ 91 วัน แล้วผลเป็นลบ หรือ negative ก็แสดงว่าไม่ได้มีการติดเชื้อ HIV แต่อย่างใดค่ะ และแพทย์จะไม่มีการแจ้งผลเท็จกับผู้ป่วยแน่นอนค่ะ 

                            ดังนั้น อาการตามัว มีผื่นคันตามลำตัว และเจ็บที่ต่อมน้ำเหลืองที่คอ จึงไม่ใช่อาการของการติดเชื้อ HIV ค่ะ ไม่ต้องวิตกกังวลไปค่ะ โดยอาการที่เป็นอยู่ อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ตามัวจากการที่มีสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง หรือมีต้อกระจก เป็นต้น ส่วนผื่นคันตามตัว โดยมากก็จะเกิดจากการแพ้หรือระคายเคือง หรืออาจเกิดจากโรคผิวหนังอักเสบขนิดต่างๆ ส่วนการเจ็บต่อมน้ำเหลืองที่คอ อาจเป็นต่อมน้ำเหลืองที่โตจากการมีฟันผุ เหงือกอักเสบ เป็นไข้หวัด มีแผลตามใบหน้า เป็นต้น แนะนำว่าหากอาการต่างๆ ยังคงเป็นอยู่ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาตามแต่ละอาการที่เป็นค่ะ