ถามแพทย์

  • ยังไม่ถึงรอบประจำเดือน ตรวจหาการตั้งครรภ์รอบแรกขึ้น 2 ขีดจาง รอบที่ 2 ขึ้น 1 ขีด จะท้องไหม

  •  Pimdara Janrom
    สมาชิก
    หมอคะตรวจครรภ์ครั้งเเรกตอนเช้าปัสวะรอบที่2ขึ้น2ขีดเเบบจางมากๆ ครั้งที่2ขึ้นขีดเดียว รอบประจำเดือนยังไม่ถึง อยากทราบว่าจะท้องมั้ยคะ ไม่มีอาการใดๆเลย

    สวัสดีค่ะ คุณ Pimdara Janrom,

                          หากการตรวจครรภ์จากปัสสาวะในทั้ง 2 ครั้ง ให้ผลไม่ตรงกัน แนะนำควรตรวจซ้ำดูอีกครั้ง โดยตรวจให้ถูกต้องตามคำแนะนำข้างฉลาก และอ่านผลหลังการทดสอบภายในไม่เกิน 5 นาที หากปล่อยทิ้งไว้นานเกิน อาจขึ้นขีดที่ 2 จางๆ ได้ ซึ่งเกิดจากรอยระเหยของปัสสาวะ ไม่ได้เกิดจากการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ ควรรอให้ประจำเดือนขาดเสียก่อนแล้วจึงตรวจ หากตรวจเร็วไป คือยังไม่ถึงกำหนดวันที่ประจำเดือนจะมา ผลก็อาจยังไม่แน่นอนค่ะ ส่วนอาการของการตั้งครรภ์นั้น ส่วนใหญ่จะปรากฏหลังจากที่ประจำเดือนขาดไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ค่ะ