ถามแพทย์

  • วันที่ 20 พ.ค. ตรวจหาการตั้งครรภ์พบขึ้น 2 ขีด แล้ววันที่ 22 พ.ค. มีประจำเดือนมา ท้องไหม

  •  salin
    สมาชิก

    วันที่20ตรวจครรภ์ขึ้น2ขีด พอวันที่ 22มีเลือดเหมือนประจำเดือนมา แบบนี้ท้องไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ salin,

                          หากตรวจหาการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องแล้ว และได้อ่านผลหลังการทดสอบภายในไม่เกิน 5 นาที แล้วพบขึ้น 2 ขีด ก็แสดงว่าน่าจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น แต่หลังจากที่ตรวจไป 2 วัน หากได้มีเลือดออกมา เลือดดังกล่าวน่าจะเกิดจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เช่น แท้งครบ แท้งคุกคาม ท้องนอกมดลูก เป็นต้น ไมได้ถือเป็นเลือดประจำเดือน ดังนั้น ควรรีบไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาค่ะ หรือหากไม่แน่ใจ ก็อาจลองตรวจหาการตั้งครรภ์ซ้ำดูอีกครั้งค่ะ